VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

A. ZÁVÄZKY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

 • Iba ten tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.russianarmyshop.sk, www.russianarmyshop.com, www.russianarmyshop.eu ktoré je s vyobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (drobné odchýlky farieb sú možné k drobnému skresleniu farieb môže prísť pri digitalizácii.
 • Tovar, ktorý je v súlade s normami a predpismi platnými na území Slovenska a je originálneho pôvodu.
 • Doklad o predaji - v každom balíku nájdete popri objednanom tovare tiež doklad o zaplatení s rozpísanou cenou za jednotlivé položky.

Ďalej sa predávajúci zaväzuje, že:

 • Bude komunikovať s kupujúcim o jeho objednávke, tj. bude ho informovať elektornickou poštou o prijatí objednávky, jej expedícii a prijatí platby za tovar.
 • V prípade, že nieje možne splniť dodacie lehoty stanovené v internetovom obchode www.russianarmyshop.sk, www.russianarmyshop.com, www.russianarmyshop.eu, bude o tomto stave kupujúci informovaný včas a bude s ním konzultovaný ďalší postup.
 • Bude informovať o aktualizácii stránky.
 • Bude pred potvrdením objednávky zverejňovať pravdivé a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar, vrátanie ceny za dopravu a balné.
 • Spotrebiteľ (podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.) má v súlade s ust. §7 odsek 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní od prevzatia tovaru. Formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu (PDF). Podrobné informácie o vrátení, výmene alebo reklamácii nájdete tu.
 • Tovar prosím odošlite na adresu pre reklamácie najlepšie v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený. Tovar nieje možné vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predávajúcim prevzatý. Pri splnení týchto podmienok bude reklamácia vybavená podľa zákona. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude v súlade s uvedeným zákonom akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený spať na náklady odosielateľa.
 • Osobné údaje kupujúceho bude predávajúci chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným subjektom, ak to nieje nutné k doručeniu objednávky (napr. prepravná služba).

B. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 • kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný
 • kupujúci je povinný prebrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu
 • kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku, alebo vrátiť tovar do 14tich dní od doručenia, viď. text bodu A o odstúpení od kúpnej zmluvy

C. ZÁVAZNOSŤ OBJEDNÁVOK

 • každá objednávka, ktorú kupujúci potvrdí, (tzn. stlačí tlačítko POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU), je považovaná za záväznú
 • objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári

D. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 •           Objednaný tovar odosielame zo skladu zväčša do 24 hodín po obdržaní objednávky. Doručenie tovaru k vám trvá zvyčajne 1-3 pracovné dni od odoslania zásielky. U nadmerných zásielok môže dodanie trvať dlhšie (3-5 pracovných dní).
 • Tovar označený " Dodacia doba je do 30 dní od objednávky " je potrebné vopred uhradiť na účet SK7411110000001341734015  a do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť číslo/názov objednávky. Takto označená objednávka sa stáva záväznou až po prijatí platby na účet a tovar bude dodaný do 30 dní od nadobudnutia záväznosti.
 •           Zásielky sú posielané slovenskou poštou.
 •           Cena tovaru neobsahuje poštovné a balné !
 •           Poštovné a balné bude súčasťou papierovej faktúry a bude pripočítané ku výslednej sume tovaru!
 •           Bližšie informácie nájdete TU
 •           Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať stav zásielky (porušenie krabice, neporušenie pásky) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
 •           Neúplnú, alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom protokol o škode a tento do 24 hodín odoslať emailom predávajúcemu. Ak je prevzatie zásielky kupujúcim od dopravcu potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti, alebo poškodenie zásielky nieje žiaden nárok. V prípade, že čiastka nákupu bude vplyvom storna, alebo dobropisu apod., nižšia než je výška pre poštovné zadarmo, je prevádzkovateľ oprávnený si poštovné účtovať podľa cenníka alebo skutočných nákladov.

E. EXPEDÍCIA TOVARU

 •           Objednaný tovar expedujeme zo skladu zväčša do 24 hodín po obdržaní objednávky. Doručenie tovaru k vám domov trvá zvyčajne 1-3 pracovné dni od vyexpedovania zásielky. U nadmerných zásielok môže dodanie trvať dlhšie (3-5 pracovných dní). V prípade predlženia termínu, alebo v prípade že tovar je vypredaný, Vás budeme samozrejme informovať.
 • Tovar označený " Dodacia doba je 30 dní od objednávky " je potrebné vopred uhradiť na účet SK7411110000001341734015 do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť číslo/názov objednávky. Takto označená objednávka sa stáva záväznou až po prijatí platby na účet a tovar bude dodaný do 30 dní od nadobudnutia záväznosti.

F. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 •           Ak nieje stanovené inak, je štandardná záručná doba 24 mesiacov a riadi sa podľa Občianskeho zákonníka. V prípade zakúpenia tovaru fyzickou osobou, alebo právnickou osobou (na IČO) sa riadi podľa Obchodného zákonníka.
 •           Ak je nutné poslať tovar spať predávajúcemu, je zákazník povinný tovar zabaliť do originálneho obalu. V prípade, že kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastný náklad zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave, nemusí byť reklamácia uznaná.
 •           V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny.
 •           Predávajúci si vyhrádza právo ukončiť obchodný vzťah s takým kupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné, alebo jeho nákupy vykazujú špekulatívny charakter.
 •           Spotrebiteľ má možnosť využiť platformu riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie sporu použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr
 •           Podrobné informácie o vrátenívýmene alebo reklamácii nájdete tu.